Velkommen

Der kan være mange forskellige årsager til at kontakte en psykolog. Nogle gange kan behovet matches med få timers samtale eller rådgivning, andre gange er der flere lag i problematikken, og så kræver terapien længere tid. Vi finder i fællesskab ud af, hvad du gerne vil opnå og aftaler sammen et forløb.

Det hjælper, at tale om tingene, og det hjælper endnu mere, hvis du har hjertet og kroppen med i samtalen. Sammen giver vi os tid til at undersøge, hvordan du egentlig har det. Når du ved hvordan du har det, og hvad der føles mest rigtigt for dig, så ved du også, hvad du vil, og hvordan du kan handle. Når du handler, skaber du forandring for dig selv og for dem, du er sammen med.

Psykologisk rådgivning, individuel terapi, parterapi, familieterapi, gruppeterapi, coaching og supervision i Indre København.

Jeg har erfaring med:

  • Stress - jobmæssigt og privat
  • Sorg, tristhed og depression
  • Angst, uro og bekymringer
  • Selvværdsproblematikker
  • Overgreb, traumer og chok
  • Psykiske reaktioner på sygdom
  • Efterfødselsreaktioner
  • Parforhold og samliv
  • Familieliv med børn og unge
  • Skilsmisse-problematikker

Britt Lyneborg Lassen, autoriseret psykolog, par- og familieterapeut mpf og jordemoder