Links

Dansk Psykologforening

Medlem af Dansk Psykologforening

Dansk Psykolog Forening er faglig organisation for psykologer i Danmark. Medlemmerne er cand.psych., cand.pæd.psych., mag.art. samt psykologistuderende ved København, Århus, Aalborg og Syddansk Universitet. Foreningens snart 10.000 medlemmer arbejder i det private, liberale og offentlige Danmark. De er offentligt og privat ansatte, ledere samt selvstændige med organisationspsykologiske virksomheder og privatpraksisklinikker.

dp.dk
Dansk Psykoterapeutforening

Medlem af Dansk Psykoterapeutforening

Dansk Psykoterapeutforening er en forening af psykoterapeuter, som laver psykoterapi, parterapi, gruppeterapi og familieterapi. Et af Dansk Psykoterapeutforenings vigtigste formål er at sikre kvaliteten af psykoterapeutisk arbejde og gøre det nemmere og mere trygt at finde frem til en veluddannet og erfaren psykoterapeut. Som medlem optages personer, der efter en lang eller mellemlang videregående uddannelse af psykologisk, pædagogisk, socialfaglig eller sundhedsfaglig karakter, samt en efterfølgende erhvervserfaring indenfor området af mindst tre års varighed på fuld tid, har gennemført en psykoterapeutisk efteruddannelse med en bestået eksamen på et af foreningen godkendt psykoterapeutisk uddannelsessted.

psykoterapeutforeningen.dk